Rafał Jagielski

Rafał odpowiada za spójność i stabilność oprogramowania robota. W szczególności interesuje się zbieraniem i wykorzystaniem przez urządzenia wiedzy o otaczającym ich środowisku.
Wynika z tego jego znajomość analizy danych, sztucznych sieci neuronowych, czy uczenia maszynowego.
Swoją pasję realizuje w kole naukowym robotyki Bionik, gdzie koordynuje projekty, oraz w pracach badawczych, takich jak oprogramowanie robota humanoidalnego uczącego się chodzić.

Wykształcenie: Rafał jest studentem studiów inżynierskich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz absolwentem studiów licencjackich Szkoły Głównej Handlowej.