Rafał Chojecki, CTO

Rafał jest członkiem Zarządu VersaBox. Odpowiada za konstrukcje mechaniczne i systemy sensoryczne robotów mobilnych. Realizuje również etapy projektowania i wykonania systemów automatyki.

W trakcie pracy na Politechnice Warszawskiej Rafał zrealizował liczne projekty badawcze w obszarze robotyki mobilnej i przemysłowej. Współzałożył koło naukowe Cyborg++ oraz zespół badawczy Robotics Research Group. Aktualnie współpracuje z Instytutem Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej jako wykładowca.

Współpracował z Materials Engineers Group Sp. z o.o. jako konstruktor w dziale B+R.

Rafał zaangażował się także w upowszechnianie wiedzy nt robotyki wśród dzieci imłodzieży współtworząc i koordynując pracownię robotyki Centrum Nauki Kopernik.


Wykształcenie: Rafał ukończył studia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, na specjalności Automatyka i Robotyka.