Piotr Pokorski

Piotr dba o integrację systemu robota.

Wykształcenie: Piotr studiuje na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na specjalności Robotyka