Michał Walęcki

Michał specjalizuje się w projektowaniu i realizacji niskopoziomowych systemów sterowania robotami.

Michał zdobywał doświadczenie m.in. w Zespole Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Zrealizował szereg projektów komercyjnych i naukowych związanych z robotyką. Był również członkiem zespołu Robotics Research Group na Wydziale Mechatroniki PW.

Pracował jako konstruktor oraz asystent w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW na stanowiskach. Prowadził także zajęcia z programowania, automatyki i robotyki mobilnej.

Wykształcenie: Michał ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na specjalności Elektronika i Inżynieria Komputerowa. W 2010 roku rozpoczął studia doktoranckie w dziedzinie Automatyki i Robotyki.

Wybrane Publikacje:

  • T. Winiarski and M. Walęcki - Motor cascade position controllers for service oriented manipulators

Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, vol. 267, pp. 533–542, 2014.

  • C. Zieliński, W. Kasprzak, T. Kornuta, W. Szynkiewicz, P. Trojanek, M. Walęcki, T. Winiarski, and T. Zielińska - Control and Programming of a Multi-Robot-Based Reconfigurable Fixture

Industrial Robot: An International Journal, vol. 40, no. 4, pp. 329–336, 2013.

  •  M. Walęcki, M. Stefańczyk, and T. Kornuta - Control system of the active head of a service robot exemplified on visual servoing

Robot Motion and Control (RoMoCo), 9th Workshop on, pp. 48–53, 2013.