Mateusz Wiśniowski

Mateusz dba o integrację oprogramowania nisko i wysokopoziomowego z komponentami robota.

W latach 2007-2009 pracował w firmie ESBRO, gdzie uczestniczył w realizacji projektów integracji linii produkcyjnych od etapu projektu elektrycznego i systemu bezpieczeństwa, przez  realizację, do etapu uruchomienia. W Materials Engineers Group Sp. z o.o. brał udział w realizacji fazy koncepcyjnej i rozwoju oprogramowania stanowisk przemysłowych i robotów mobilnych.

Od 2011 roku, w ramach Robotics Research Group (Wydział Mechatroniki PW), zajmuje się rozwojem algorytmów dla usługowej robotyki mobilnej.

Wykształcenie: Mateusz ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, na specjalności Automatyka i Robotyka. W 2009 roku rozpoczął studia doktoranckie w dziedzinie Automatyki i Robotyki (dydaktyka oraz projekty naukowe).