Maciej Dąbrowski

Maciek rozwija aplikację, dzięki której możemy intuicyjnie sterować robotem, z kolei dzięki jego oprogramowaniu niskopoziomowemu robot płynnie wykonuje nasze komendy.

Podczas studiów robotycznych zainteresowanie budowaniem konstrukcji mechanicznych przerodziło się w chęć sterowania nimi. Dlatego też Maciek zainteresował się programowaniem robotów, został członkiem koła naukowego Cyborg ++ i z czasem nawiązał współpracę z VersaBox.

Wykształcenie: Maciek jest studentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na specjalności Robotyka.