Maciej Dąbek

Maciek odpowiada za orientację robota w przestrzeni poprzez rozwijanie algorytmów interpretujących dane z sensorów badających otoczenie.

Robotami mobilnymi interesował się jeszcze w szkole średniej. Dlatego też, poza tokiem studiów, aktywnie działał w kole naukowym Cyborg ++, gdzie współtworzył oprogramowanie związane z nawigacją oraz sterowaniem robotami mobilnymi. Dzięki temu nawiązał współpracę z VersaBox i dołączył do Zespołu w 2015 r.

Wykształcenie: Maciek jest studentem 4 roku Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na specjalności Robotyka.