Jakub Michalski, CEO

Jakub ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w koordynacji projektów naukowych i przemysłowych z partnerami z Polski, Szwajcarii, Niemiec, Słowenii, Kanady, Afryki Południowej i US.

Przed utworzeniem spółki VersaBox, od 2006 roku, równolegle z praca naukową, Jakub był kierownikiem grupy R&D w firmie Materials Engineers Group Sp. z o.o.

W latach 2013-14Jakub był oficjalnym przedstawicielem w Polsce Plug and Play Tech Center, jednego z największych akceleratorów IT, ICT i High-tech z Doliny Krzemowej.

W 2012 Jakub został stypendystą kolejnego prestiżowego programu „Top500Innovators”, w ramach którego odbył kurs przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami zorganizowany przez  Hass School of Business, University of California, Berkeley.

W 2011 roku Jakub został laureatem prestiżowego programu dla młodych naukowców „LIDER”, w ramach którego zbudował zespół badawczy i zrealizował projekt dotyczący odlewnictwa precyzyjnego części lotniczych.

W latach 2002-05 Jakub był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w latach 2004-05 otrzymał stypendium w ramach europejskiego programu Marie-Curie Action.

Wykształcenie: Jakub jest doktorem nauk technicznych, obronionym na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej.