Adrian Brzozowski

Adrian zajmuje się automatyzacją powtarzalnych czynności, bo uważa że ręczne ich wykonywanie jest stratą czasu. Interesuje się systemami operacyjnymi, tematyką równoległości, wielowątkowości, asynchroniczności jak i wytwarzaniem kodu wysokiej jakości. Sprzęt nie jest mu obcy. W wolnej chwili zrównolegla algorytmy planowania ścieżki robota.


Z początkiem studiów zainteresowania Adriana przeniosły się z elektroniki na informatykę, z głównym zastosowaniem w robotyce mobilnej. W 2013 roku uczestniczył w zawodach DARPA Virtual Robotics Challenge, gdzie ze swoim zespołem zdobył 15 miejsce na 126 (najwyższe w Europie). Adrian posiada umiejętności w zakresie programowania w językach C, C++ oraz Python. Ma doświadczenie z systemami wbudowanymi opartymi o system Linux, jak i ich integracji z jednostkami ogólnego przeznaczenia.

Adrian ukończył studia inżynierskie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka. W roku 2012 rozpoczął studia równoległe pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na kierunku informatyka. Następnie rozpoczął studia drugiego stopnia, także na Wydziale Elektroniki i Technik informatycznych na kierunku Informatyka.