MANIPULATOR

Stanowisko służy do zautomatyzowania procesu nakładania powłok ceramicznych na specjalnie przygotowane modele woskowe.

Urządzenie jest manipulatorem 5-osiowym, którego najdłuższa oś jezdna wynosi 6m! 

Stanowisko zostało zaprojektowane indywidualnie dla Klienta - wpasowując się tym samym w istniejący układ linii produkcyjnej. 

Manipulator zapewnia:

  • powtarzalność cykli procesu,
  • bezpieczeństwo pracowników,
  • pełną konfigurowalność procesu technologicznego,
  • efektywność i elastyczność cykli pracy,
  • integrację z istniejącymi urządzeniami technologicznymi.


Realizacja: 2013/2014r.

Skontaktuj się z nami - zreazlizujemy zamówienie według Twoich wymagań!