Magdalena Choquet

Aktualnie związana zawodowo z Dematic Poland. Wcześniej kierowała polskim oddziałem SDI Group, wykorzystując i wzbogacając specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania centrów dystrybucji i magazynów (procesy oraz infrastruktura). Współtworzyła przedsięwzięcia typu greenfield w branży odzieżowej oraz motoryzacyjnej. Od kilku lat skutecznie wdraża automatyzację w centrach dystrybucji dla detalu oraz e-commerce. Doradza w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań systemowych koncentrujących się na wzroście wydajności i poprawie wyników finansowych. Zajmuje się również analizą otoczenia sprzedaży i tworzeniu rozwiązań kreujących wartości dodane dla klientów. Tworzy i wspiera procesy budowania długotrwałych relacji z kluczowymi klientami w oparciu o doradztwo i sprzedaż połączoną z dzieleniem się wiedzą.

Jest absolwentką studium Akademii Psychologii Przywództwa, unikatowego programu studiów podyplomowych obejmujących praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Jest Certyfikowanym Coachem metody Daniela Ofmana (Core Quadrants). Aktywnie wspiera rozwój biznesu B2B w całej Polsce. Jako członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki (PSML) brała m. in. udział w organizacji Kongresu Polskich Menedżerów Logistyki (PL-Log i POL-Zak), a także z sukcesem pozyskiwała fundusze od prywatnych sponsorów na cele statutowe organizacji.