VersaBox otrzymał Projekt UE POIR

Tytuł projektu: 

Autonomiczny system transportu, oparty na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania, dla procesów produkcyjnych oraz nieliniowych procesów wewnętrznej logistyki magazynowej.


Cel projektu: 

Optymalizacja i automatyzacja procesów intra-logistycznych pozwala na obniżenie kosztów produkcji, obsługi; towaru i redukuje problemy wynikające z braku pracowników.


Opis projektu i planowane efekty:

W ramach wstępnych prac B+R Wnioskodawca opracował prototyp robota mobilnego, który w oparciu o nowatorskie rozwiązania (w tym będące przedmiotem zgłoszenia patentowego) autonomicznie porusza się w budynkach i wśród ludzi. Testy i pokazy rozwiązania wykazały duże zainteresowanie rynku oraz konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu umożliwienia wdrożenia produktu odpowiadającego potrzebom użytkowników.

W ramach Projektu VersaBox przeprowadzi badania, mające na celu weryfikację możliwości wykorzystania:

a) zaawansowanych lokalnych i funkcjonujących na poziomie pojedynczego robota algorytmów uczących się wzorców ruchowych przeszkód,

b) samouczących algorytmów do zarządzania grupą robotów na bazie informacji przekazywanych przez roboty w czasie rzeczywistym oraz algorytmów predictive maintenance.

Zbadane zostaną też możliwości wykorzystania różnych systemów wizyjnych oraz opracowanych przez VersaBox algorytmów do pozycjonowania i nawigacji z wykorzystaniem sensorów dających odwzorowanie przestrzeni w 3D.

Zaprojektowany zostanie też układ zasilania z możliwością odzysku energii hamowania.

W oparciu o opracowane rozwiązania wykonana zostanie seria prototypów robotów umożliwiająca badania i testy przemysłowe.

2017-05-01 - 2019-04-30

Wartość projektu: 8 005 095,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 278 453,56 zł