versabox otrzymal projekt ue poir

 

VersaBox Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich POIR.01.01.01-00-0992/16

 

Tytuł projektu: 

Autonomiczny system transportu, oparty na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania, dla procesów produkcyjnych oraz nieliniowych procesów wewnętrznej logistyki magazynowej.

 

Cel projektu: 

Optymalizacja i automatyzacja procesów intra-logistycznych pozwalająca na obniżenie kosztów produkcji, obsługi towaru i redukująca problemy wynikające z braku pracowników.

 

Opis projektu i planowane efekty:

W ramach wstępnych prac B+R Wnioskodawca opracował prototyp robota mobilnego, który w oparciu o nowatorskie rozwiązania (w tym będące przedmiotem zgłoszenia patentowego) autonomicznie porusza się w budynkach i wśród ludzi. Testy i pokazy rozwiązania wykazały duże zainteresowanie rynku oraz konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu umożliwienia wdrożenia produktu odpowiadającego potrzebom użytkowników.

W ramach Projektu VersaBox przeprowadzi badania, mające na celu weryfikację możliwości wykorzystania:

a) zaawansowanych lokalnych i funkcjonujących na poziomie pojedynczego robota algorytmów uczących się wzorców ruchowych przeszkód,

b) samouczących algorytmów do zarządzania grupą robotów na bazie informacji przekazywanych przez roboty w czasie rzeczywistym oraz algorytmów predictive maintenance.

Zbadane zostaną też możliwości wykorzystania różnych systemów wizyjnych oraz opracowanych przez VersaBox algorytmów do pozycjonowania i nawigacji z wykorzystaniem sensorów dających odwzorowanie przestrzeni w 3D.

Zaprojektowany zostanie też układ zasilania z możliwością odzysku energii hamowania.

W oparciu o opracowane rozwiązania wykonana zostanie seria prototypów robotów umożliwiająca badania i testy przemysłowe.

 

Projekt jest współfinansowany  w  ramach “Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 – 2020”, współfinansowanego ze środków EFRR, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 –  Projekty B + R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 –  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
zawarty z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dn. 26.07.2017r. zgodnie z Umową nr: POIR.01.01.01–00– 0992/16–00

 

Czas trwania projektu: 2017-05-01 - 2019-04-30

Wartość projektu: 8 005 095,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 278 453,56 zł